Från och med 1/11-2017 gäller en uppdaterad version av Lagerbalksprogrammet. Den nya versionen innehåller en rad förbättringar och utökad funktionalitet.

I samband med uppdateringen kommer alla som går in via länken bli ombedda att registrera sig för individuella inloggningsuppgifter.
I och med detta begränsas också nyttjanderätten till våra avtalskunder. Det är våra avtalskunder som genom sina kontinuerliga köp ger oss möjlighet att utveckla denna typ av tjänster och detta är vårt sätt att bjuda tillbaka.

Kolla gärna hemsidan själv: https://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Limtra-Massivtra-och-Kerto/Konstruktionssupport/